Jiné akce

Zde se dozvíte informace o zajímavých kurzech, seminářích apod. pro ergoterapeuty, které pořádá někdo jiný než ČAE. Akce pořádané ČAE naleznete v Akce ČAE.


Blížící se akce

1 

15. 2. 2019 II. Spastická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na II. Spastickou konferenci, konanou 15.2.2019 v kinosále Francouzského více »


1 

Uplynulé akce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

5. 10. 2018      Funkční ruka

. výklad funkce horní končetiny vzhledem k ontogenezi a fylogenezi. vztah funkce HK k postavení hrudníku a více »


5. 10. 2018      Zdravé sezení 2018

Česká asociace paraplegiků –CZEPA, z.s. ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s aspolečností Medicco vás zvou v rámci více »


24. 9. 2018      kurz PRAKTICKÁ APLIKACE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ, DISABILITY A ZDRAVÍ (MKF/ anglicky ICF).

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ1.LF a VFN v Praze12800 Praha 2, Albertov 7, pořádá v roce 2018 jediný (24.-25. více »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...