Podrobnosti akceZRUŠEN!!! VALIDACE PODLE NAOMI FEIL

Vložil(a): Anna Jersáková

Místo konání: ERGO Aktiv, o.p.s., Olšanská 2666/7, Praha 3, (budova Polikliniky Olšanská)

3.12.2016 8:30 - 16:30

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci VALIDACE PODLE NAOMI FEIL, která bude uskutečněna pod vedením lektorky, paní Mgr. MáriiWirth, PhD., certifikovaný  Validation®Naomi Feil-Presenter, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Akce je nabízena ve dvou termínech (kurz č. 1 nebo kurz č. 2).


CENA KURZU:

  • pro členy ČAE 2000,- Kč, pro nečleny 3000,- Kč
  • částku prosím uhraďte na č. účtu 103428915/0300, jako VS použijte reg. číslo v ČAE. Pokud nejste členy, uveďte jako VS 051016 (kurz č. 1), VS 031216 (kurz č.2)
  • účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 26. 9. 2016 (kurz č. 1), do 25. 11. 2016 (kurz č. 2)

 DOPLŇUJÍCÍINFORMACE:

  • max. počet účastníků 25
  • s sebou, prosím, vezměte doklad o zaplacení kurzovného
  • pokud pro platbu vyžadujete fakturu, piště si o ní na adresu sekretariat@ergoterapie.cz neboanna.jersakova@email.cz, faktury budou moci být vystaveny, nejpozději 14 dní před konáním akce.
  • (doklad o zaplacení kurzovného jen na vyžádání a bude Vám zaslán poštou nebo dle dohody)
  • osvědčení (certifikát) o absolvování kurzu účastníci obdrží po ukončení vzdělávací akce (akce je garantována ČAE v rámci celoživotního vzdělávání – 4 kredity).

  • na místě obdržíte lehké občerstvení a nápoje, v programu je počítáno i s přestávkou na oběd

Pozvánka


Přihláška