Odkazy, kontakty

Zde naleznate odkazy na:

Ergoterapeutické školy:

PRAHA

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Bakalářské prezenční studium

http://www.lf1.cuni.cz

http://www.lf1.cuni.cz/Data/files/Studijni/web_pro_uchazece/ergo-dl-ok.pdf

Magisterské prezenční studium

http://www.lf1.cuni.cz

PLZEŇ

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Bakalářské prezenční studium

http://fzs.zcu.cz/kfe/Studijni_obory/ergoterapie.html

ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií 

Bakalářské prezenční studium

http://uzs.ujep.cz/kontakty

Bakalářské kombinované studium

OSTRAVA

Ostravská univerzita v Ostravě, lékařská fakulta

Bakalářské prezenční studium

 

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=34494&id=3468


Ergoterapeutická pracoviště:
zde

Mezinárodní ergoterapeutické organizace:
zde

Spolupracující organizace:
UNIFY ČR - Profesní organizace fyzioterapeutů  http://www.unify-cr.cz

NCONZO – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  http://www.nconzo.cz

Poslední úprava: 8. 4. 2018 - Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.